Utbilda sig till advokat

En kompis som jag har håller på att utbilda sig till advokat i Malmö. Det är en ganska tuff utbildning måste jag säga. Mend et är ett stort och viktigt jobb så det är ju verkligen otroligt viktigt att det inte bara är vem som helst som får ett sådant jobb utan att den personen är kvalificerad och utbildad och verkligen kan det som han eller hon ska arbeta som. Det handlar ju mycket om lagar och sådant som ska bli rätt och gjort på ett korrekt sätt. Så jag tycker att det är bra med den här utbildningen måste jag säga.